SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

I slutfasen av projektet utför vi injusteringar och funktionsprovningar. Innan detta måste alla entreprenörer ha avslutat samtliga egenprovningar, egenkontroller och injusteringar.

Anlita oss för samordnad funktionsprovning

Anledningen för den samordnade funktionsprovningen är att kontrollera samtliga planerade gränsöverskridande funktioner och säkerställa att de är dokumenterade och fungerande.

Våra projektledare etablerar provningsprogram och styr provningen med alla installatörer på byggnaden.

Efter provningen ges alla dokument från processen till besiktningsmännen.

Vill du veta mer om Samordnad funktionsprovning?