INSTALLATIONSSAMORDNING

Inom installationsledning ansvarar vi för alla projektets installationer, exempelvis el, tele, hiss, VVS och styr.

Vi är din erfarna partner inom installationsledning

I byggprojekten har installationsledares roll blivit ännu mer avgörande eftersom byggnaderna blivit mer installationstäta. Installationsledarens närvaro under projekteringstiden, hela vägen från projektering till slutbesiktning, är nödvändigt.

Vi som installationsledare koordinerar både projektörernas och installatörernas uppgifter. Under hela uppdraget är vårt mål att garantera att såväl kundens ekonomiska, drifttekniska som estetiska krav möts. Projektledargruppen kan även anlitas som delprojekteringsledare som ansvarar för hela installationstekniska processen. Dessutom koordinerar vi projekteringen för att kundens krav ska uppnås samt tar ansvar för installationsprojektörernas samordning.

Vi koordinerar hela processen

Installationsledaren har en viktig roll genom hela samordningsprocessen som börjar med produktionsfasen. Då säkerställer vi att minimera störningar och kollisioner.

Eftersom samordningsprocessen påverkas av projektets tids- och ekonomiska resurser så är det även viktigt att kontrollera att alla olika samordningsinsatser pågår enligt planen. Slutfasen innebär att kontrollera de tekniska systemen samt samordna provningar. Under projekteringsfasen samarbetar installationssamordnaren med både projekt- och projekteringsledaren gällande installationstekniska frågor.

Vi koordinerar hela processen

Installationsledaren har en viktig roll genom hela samordningsprocessen som börjar med produktionsfasen. Då säkerställer vi att minimera störningar och kollisioner.

Eftersom samordningsprocessen påverkas av projektets tids- och ekonomiska resurser så är det även viktigt att kontrollera att alla olika samordningsinsatser pågår enligt planen. Slutfasen innebär att kontrollera de tekniska systemen samt samordna provningar. Under projekteringsfasen samarbetar installationssamordnaren med både projekt- och projekteringsledaren gällande installationstekniska frågor.

Vill du veta mer om Installationssamordning?