CE-MÄRKNING

Våra projektledare har lång erfarenhet av byggnadstekniska installationer där krav finns på CE-märkning av sammansatta maskiner.

Vi har hög kompetens inom CE-märkning

Vi åtar oss att definiera de i projektet ingående installationssystemen som skall CE-märkas enligt maskindirektivet och utför erforderliga riskbedömningar, dokumenthantering och CE-märkning enligt EG:s maskindirektiv.

Vill du veta mer om CE-märkning?