Kontorsbyggnader

Våra projektledare har mycket erfarenhet inom kontorsbyggnader. Idag är flexibilitet och multifunktionalitet viktiga delar av kontorsbyggprojekt. När vi är med och skapar framtidens arbetsplatser, vill vi möjliggöra variation och dynamiska kontorsmiljöer. Vi berättar gärna mer om vår kunskap inom kontorsbyggprojekt.

PLG - Länsförsäkringar Västerbotten

Länsförsäkringar Västerbotten

Kontorsbyggnader

Projektledning
Byggledning bygg, vvs, el.
Kontrollansvarig
Huvudbesiktningsman Besiktningar bygg, rör, vent, el, styr.

PLG - Trafikverket

Trafikverket

Kontorsbyggnader

Byggledning
Besiktningar
Huvudbesiktningsman
Biträdande besiktningsmän

PLG - Vattenfalls kontor

Vattenfalls kontor

Kontorsbyggnader

Byggledning bygg, VVS och el
Besiktningsarbeten rör, el och bygg
Huvudbesiktningsman

PLG - Länsförsäkringar kv. Fabriken 8

Länsförsäkringar kv. Fabriken 8

Kontorsbyggnader

Projektledning
Byggledning, VVS och el
Kontrollansvarig
Besiktningar
Huvudbesiktningsman
Biträdande besiktningsman

PLG - Länsförsäkringar kv. Fabriken 7

Länsförsäkringar kv. Fabriken 7

Kontorsbyggnader

Projektledning
Byggledning, VVS och el
Kontrollansvarig
Besiktningar
Huvudbesiktningsman
Biträdande besiktningsman

PLG - Svevia

Svevia

Kontorsbyggnader

Byggledning
Besiktningar
Huvudbesiktningsman
Biträdande besiktningsmän

PLG - Länsstyrelsen, ombyggnad

Länsstyrelsen, ombyggnad

Kontorsbyggnader

Byggledning
Kontrollansvarig
Besiktningar
Huvudbesiktningsman
Biträdande besiktningsmän

PLG - Migrationsverket, hyresgästanpassning

Migrationsverket, hyresgästanpassning

Kontorsbyggnader

Byggledning
Kontrollansvarig
Besiktningar
Huvudbesiktningsman
Biträdande besiktningsmän