ELREVISIONSBESIKTNING

Vi är auktoriserade för att utföra elrevisionsbesiktningar på fastigheter.

Anlita oss för elrevisionsbesiktning

Vid besiktningen kontrollerar våra ingenjörer att anläggningen uppfyller gällande myndighets- och säkerhetskrav och är säker för både människor och egendom. Dessutom säkerställer vi att installationen och underhållet av elinstallationer sker på ett lämpligt sätt.

Genom att ligga steget före och försäkra elanläggningens säkerhet kan vi förebygga elbränder och elskador. I vissa fall kräver bland annat försäkringsbolag att detta skall utföras.

Svenska Brandskyddsföreningen Elektriska Nämnden auktoriserar och hanterar dessa besiktningar. Brandskyddsföreningen organiserar även utbildningen av certifierade besiktningsingenjörer och administrerar riktlinjer som gäller inom området.

Vill du veta mer om Elrevisionsbesiktning?