BYGGledning

Byggledaren leder byggprojekt och samarbetar med byggherrar till exempel i upphandlingen av entreprenörer med förfrågningar eller bygghandlingar som underlag.

Byggledaren har en aktiv roll i byggprojektet

Byggledaren har många bollar i luften då hen styr hela byggprocessen. Det innebär samarbete med bland annat entreprenörer, myndigheter, projektörer, hyresgäster och kunden.

Byggledaren försäkrar att avtalet mellan byggherren och entreprenören säkerställs och att alla olika delar av projekt såsom tid, kvalité, ekonomi, arbetsmiljö och miljö beaktas.

Byggledningens vardagliga arbete händer oftast på byggarbetsplatserna.

Vi leder dina byggprojekt

Uppdraget innebär mycket organisation och administration samt planering och samordning. I arbetet ingår flera byggmöten och bevakning av kvalitets- och miljöplaner, tidsplaner och projektets ekonomi. Dessutom rapporterar byggledningen till projektledningen och kunden.

Vi ser till att projektets utförande kvalitetsgranskas kontinuerligt och överlämnandet till drift- och förvaltningspersonalen sker på ett strukturerat sätt.

I vårt team har vi flera erfarna projektledare som ansvarar med fokus för stora och komplexa byggprojekt.

Vi leder dina byggprojekt

Uppdraget innebär mycket organisation och administration samt planering och samordning. I arbetet ingår flera byggmöten och bevakning av kvalitets- och miljöplaner, tidsplaner och projektets ekonomi. Dessutom rapporterar byggledningen till projektledningen och kunden.

Vi ser till att projektets utförande kvalitetsgranskas kontinuerligt och överlämnandet till drift- och förvaltningspersonalen sker på ett strukturerat sätt.

I vårt team har vi flera erfarna projektledare som ansvarar med fokus för stora och komplexa byggprojekt.

Vill du veta mer om Byggledning?