Äldreboenden

Stora investeringar görs i Sverige idag för att bygga vårdbyggnader med moderna lösningar och smart teknologi som motsvarar framtidens växande behov. Vi vill vara med och minska  platsbristen inom äldreboenden. Våra projektledare är experter på att bygga anpassade och lättillgängliga boenden som motsvarar dess invånares behov. Välkommen!

PLG - Lundagård samverkanshus

Lundagård samverkanshus

Äldreboenden

Kontrollansvarig
Projekt- och byggledning Projekteringsledning
Besiktningar bygg, rör, vent och el Provningsledare
Samordnad provning
CE-märkning

PLG - Nordstjärnan

Nordstjärnan

Äldreboenden

Kontrollansvarig
Byggledning
Besiktningar bygg rör, luft och el
Huvudbesiktningsman

PLG - Bergvikens vård och omsorgsboende Luleå

Bergvikens vård och omsorgsboende Luleå

Äldreboenden

Huvudbesiktningsuppdrag
Besiktningar bygg, VVS och el