Industri

Noggrann planering och lösningsorienterad byggprocess är avgörande när det gäller projekt inom industribyggnationer. Genom konstruktiv dialog gör vi vårt bästa för att bemöta kunders behov och ta projektet i mål. I yrkesverksamheter och industrilokaler är pressen hög och lokalerna måste fylla behoven för användning. Kontakta oss för mer information om vår kompetens inom industribyggprojekt.

PLG - Komatsu, Umeå

Komatsu, Umeå

Industri

Entreprenadbesiktningar bygg, rör, luft, styr
Huvudbesiktningsman

PLG - Multihall INAB

Multihall INAB

Industri

Kontrollansvarig
Byggledning
Entreprenadbesiktningar bygg, rör, luft och styr

PLG - Bygmas anläggning, Östteg

Bygmas anläggning, Östteg

Industri

Kontrollansvarig
Projekledning
Byggledning
Entreprenadbesiktningar bygg, rör, luft el.
Huvudbesiktningsman

PLG - Rototilts produktionslokaler

Rototilts produktionslokaler

Industri

Kontrollansvarig
Projektledning
Byggledning
Entreprenadbesiktningar

PLG - Olofsfors utbyggnader

Olofsfors utbyggnader

Industri

Projektledning
Byggledning
Kontrollansvarig
Entreprenadbesiktningar
Huvudbesiktningsman

PLG - IKEA Umeå

IKEA Umeå

Industri

Kontrollansvarig
Besiktningar

PLG - Volvo Lastvagnars utbyggnader

Volvo Lastvagnars utbyggnader

Industri

Projektledning
Byggledning
Kontrollansvarig
Entreprenadbesiktningar
Huvudbesiktningsman

PLG - Motorcentralen

Motorcentralen

Industri

Projektledning
Besiktningar bygg, rör, vent och el
Huvudbesiktningsman