Tjänster

Våra projektledare arbetar inom flera olika teknikområden vilket gör oss en heltäckande projektpartner i såväl stora som mindre uppdrag. Vi effektiviserar byggprojekt och arbetar strukturerat med fokus på kundens önskemål. För oss är det viktigt att använda resurser och tid enligt planen och få ut ett framgångsrikt slutresultat utan några konstigheter.

Projekt­ledning

Projektledaren tar ansvar för projektet från början till slutresultatet.

Byggledning

Byggledaren försäkrar att alla olika delar av projekt såsom tid, kvalité, ekonomi och miljö beaktas.

Projekterings­ledning

Vi har övergripande kunskap om och bred förståelse för tekniska lösningar.

Installations­samordning

Inom installationsledning ansvarar vi för alla projektets installationer, exempelvis el, tele, hiss, VVS och styr.

Kontroll­ansvarig enl. PBL

Byggherren utser en kontrollansvarig (KA) som försäkrar att lagar och regler följs i byggprojekt.

Besiktning

Vi besiktar alla slags ny- och ombyggnadsprojekt oavsett storlek.

Elrevisions­besiktning

Vid besiktningen kontrollerar vi att anläggningen uppfyller gällande myndighets- och säkerhetskrav.

CE-märkning

Våra projektledare har lång erfarenhet av byggnadstekniska installationer där krav finns på CE-märkning av sammansatta maskiner.

Samordnad funktions­provning

Vi etablerar provningsprogram och styr provningen med alla installatörer på byggnaden.