BESIKTNING

Projektledargruppen utför i huvudsak entreprenadbesiktningar utförda enligt AB eller ABT. Detta inbegriper förutom slutbesiktningar även garantibesiktningar, efterbesiktningar och olika typer av särskilda besiktningar.

Vår kompetens inom besiktning

Vi besiktar alla slags ny- och ombyggnadsprojekt oavsett storlek. Dessutom utför vi även utredningar. I större projekt behövs det en färdig besiktningsplan redan från början av projektet så att vi kan knyta ihop de relevanta etapperna med kunden och entreprenören.

Våra projektledare är erfarna inom både byggentreprenad och entreprenadbesiktning. Vi ansvarar för rollen som huvudbesiktningsman tillsammans med biträdande besiktningsmän som vi har inom de övriga teknikområden.

Projektledargruppen som er besiktningspartner

Vi erbjuder gärna våra kunder hela besiktningsorganisationen genom att sätta ihop en kompetent besiktningsorganisation eftersom vi har bred kunskap inom fackområden såsom anläggning/mark, bygg, rör, luft, el, styr och larm.

Om det finns behov av andra biträdande besiktningsmän kan vi ordna detta via vårt breda kontaktnät.

Projektledargruppen som er besiktningspartner

Vi erbjuder gärna våra kunder hela besiktningsorganisationen genom att sätta ihop en kompetent besiktningsorganisation eftersom vi har bred kunskap inom fackområden såsom anläggning/mark, bygg, rör, luft, el, styr och larm.

Om det finns behov av andra biträdande besiktningsmän kan vi ordna detta via vårt breda kontaktnät.

Vill du veta mer om Besiktning?