Projektledning

Projektledarens huvuduppgift är att alltid ligga steget före och ha den övergripande kontrollen över projektet så kundens mål blir mötta med hänsyn till tid, kostnad och kvalitet.

Projektledaren tar ansvar för projektet från början till slut

Under uppdraget arbetar projektledaren med varierande uppgifter. Där ingår möten med olika inblandade parter och diskussioner kring till exempel projektets ekonomi, upphandling av projektörer och entreprenörer och övergripande myndighetsfrågor.

Samtidigt håller projektledaren kontinuerligt kunden informerad i form av styrgruppsmöten och projektrapporter.

I de flesta projekten arbetar projektledaren nära kunden, men det händer också att man helt självständigt driver sitt projekt. Det som är viktigt i både scenarier är att den bestämda budgeten och målbilden följs.

Vi jobbar med struktur och samarbeten

Våra projektledare på Projektledargruppen arbetar med din vision som mål. Med vår långa erfarenhet och förmåga att länka olika kompetenser styr vi ditt projekt framåt.

I rollen är även goda kommunikationskunskaper otroligt viktiga då projektledaren är i kontakt med alla parter i projektet.

Struktur och samarbete som grundvärderingar försäkrar projektets framgång. Vi arbetar gärna med ett helhetsansvar för planering, genomförande och avslutning för att säkerställa att bestämda tids- och kostnadsramar respekteras.

Vi jobbar med struktur och samarbeten

Våra projektledare på Projektledargruppen arbetar med din vision som mål. Med vår långa erfarenhet och förmåga att länka olika kompetenser styr vi ditt projekt framåt.

I rollen är även goda kommunikationskunskaper otroligt viktiga då projektledaren är i kontakt med alla parter i projektet.

Struktur och samarbete som grundvärderingar försäkrar projektets framgång. Vi arbetar gärna med ett helhetsansvar för planering, genomförande och avslutning för att säkerställa att bestämda tids- och kostnadsramar respekteras.

Vill du veta mer om Projektledning?