Volvo Lastvagnars utbyggnader

Industri

Volvo är ett globalt företag som tillverkar lastvagnar och i Umeå har Volvo hytt tillverkning. Projektledargruppen har varit med i utbyggnad av karosstillverkning, ny presshall och nu senast en helt ny förbehandling av hytter. Dessa stora projekt har fortgått från 2007–2012 och 2016–2020. Projektledargruppens uppdrag har varit och är projekt- och byggledning, entreprenadbesiktningar samt huvudbesiktningsansvar. Förutom detta pågår fortlöpande diverse uppdrag som bidrar till att modernisera fabriken.
Beställare är Volvo Group Real Estate samt Volvo GTO.

PLG - Volvo Lastvagnars utbyggnader

Projektfakta

Vår roll

Projektledning
Byggledning
Kontrollansvarig
Entreprenadbesiktningar
Huvudbesiktningsman

Byggtid

2007–2020