Väven

Idrott och kultur

Väven, Umeås kulturhus och stadsbibliotek uppfördes åren 2011-2014 och våra projektledare fick uppdrag i projekt- och byggledning, besiktningar samt huvudbesiktningsman. Det samhällsviktiga projektet har 25 000 kvadratmeter av lokalyta och byggdes i samarbete med många delentreprenader. I dagsläget är Väven en viktig mötesplats för såväl Umeåbor som besökare där det till exempel finns restauranger, konferensrum och ett hotell.

PLG - Väven

Projektfakta

Vår roll

Projektledning
Byggledning
Besiktningar
Huvudbesiktningsman

Byggtid

2011-2014