Skellefteå Kulturhus Sara

Idrott och kultur

Besiktningsarbeten inkl. huvudbesiktningsman för besiktning av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m2 varav 15 000 m2 är kulturhus samt 10 000 m2 hotelldel, innefattande bland annat scener, bibliotek, konsthallar, restaurang och hotellrum. Beställare av besiktningsuppdraget är för kulturhusdelen Skellefteå Kommun SLK och för hotelldelen Skellefteå Industrihus AB. Uppdraget beräknas pågå fram till och med sommaren 2021.

PLG - Skellefteå Kulturhus Sara

Projektfakta

Vår roll

Besiktningar bygg, rör, vent och el
Huvudbesiktningsman

Byggtid

2019-2021