Rototilts produktionslokaler

Industri

Rototilt som är ett teknikföretag i Vindeln i Västerbotten som tillverkar tiltrotatorer, grävsystem och redskap till entreprenadbranschen expanderar och bygger till en ny produktionsanläggning på 3300 m². Projektledargruppens uppdrag i tillbyggnaden av produktionslokaler är kontrollansvar, projekt- och byggledning samt entreprenadbesiktningar. Projektet är pågående fram till 2020.
Beställare är Rototilt Group AB.

PLG - Rototilts produktionslokaler

Projektfakta

Vår roll

Kontrollansvarig
Projektledning
Byggledning
Entreprenadbesiktningar

Byggtid

2018-2020