Polstjärnan, Luleå

Bostäder

En satsning på 180 miljoner kronor från Akademiska Hus, den nya lägenhetsbyggnaden är hem till 266 studenter och forskare mitt i Luleås universitetsområde. Projektledargruppen var huvudbesiktningsman samt ansvarig för besiktningar för bygg, el, rör och ventilation.
Beställare: Akademiska Hus

PLG - Polstjärnan, Luleå

Projektfakta

Vår roll

Besiktningar bygg, el, rör och vent.
Huvudbesiktningsman