Nordstjärnan

Äldreboenden

Nordstjärnan är en äldreboende, förskola och storkök i kv. Älgen. Byggnaden är ca 6500 m² i tre plan. På plan 1 ligger det en 4-avdelningsförskola samt produktionskök för 1000 portioner. På plan 2, 3 är det 60 lägenheter för särskilt boende (äldreboende). Det är ett unikt projekt då förskolan och äldreboende samverkar i vissa lokaler samt har gemensamma aktiviteter. 
Projektledargruppens uppdrag var kontrollansvarig, byggledning, besiktningar bygg, rör, luft och el samt huvudbesiktningsman.
Beställare: Umeå Kommun Fastighet.

PLG - Nordstjärnan

Projektfakta

Vår roll

Kontrollansvarig
Byggledning
Besiktningar bygg rör, luft och el
Huvudbesiktningsman