Lundagård samverkanshus

Skolor och universitet

Lundagård samverkanshus med äldreboende, förskolan Hoppet och storkök. Projektledargruppens uppdrag är kontrollansvarig, projekt- och byggledning, projekteringsledning, besiktningar bygg, rör, vent, el och huvudbesiktningsman. Provningsledare samordnad provning. CE-märkning.
Byggherre: Umeå Kommun Fastighet.

PLG - Lundagård samverkanshus

Projektfakta

Vår roll

Kontrollansvarig
Projekt- och byggledning Projekteringsledning
Besiktningar bygg, rör, vent och el Provningsledare
Samordnad provning
CE-märkning