Luleå Energi Arena

Idrott och kultur

I Luleå Energi Arena så finns det 11 stycken idrottshallar varav den största är Luleå Basket hemarena. Till detta tillkommer gym, konferensrum, 20 omklädningsrum, domarrum, restaurang, VIP-ytor, förråd och mycket mer.
Huvudbesiktningsuppdrag och besiktningar bygg färdigställdes hösten 2013.
Beställare: Luleå Kommun.

PLG - Luleå Energi Arena

Projektfakta

Vår roll

Huvudbesiktningsman
Besiktningar bygg

Byggtid

2013