Länsförsäkringar kv. Fabriken 8

Kontorsbyggnader

Länsförsäkringar i Västerbotten i Umeås nybyggnad av kontorsbyggnad på fastigheten kv. Fabriken 8 i Umeå på ca 9000 BTA m² samt ett underjordsgarage på 1500 BTA m². I entreprenaden ingick även rivning av befintlig kontorsbyggnad inom fastigheten med en BTA yta på ca 2800 m². Den nya kontorsbyggnaden certifierades enligt BREEAM. Projektledargruppen har bistått Länsförsäkringar med projektledare och sakkunniga VVS och el under program- och bygglovsskede 2014–2015. Projektledargruppen har även haft förtroendet att vara projekt- och byggledare samt kontrollansvarig under entreprenadtiden 2016 till våren 2018. Under slutfasen av projektet har Projektledargruppen även fått möjligheten att anlitas för besiktningsarbeten inkl. huvudbesiktningsman och biträdande besiktningsmän 2018.

PLG - Länsförsäkringar kv. Fabriken 8

Projektfakta

Vår roll

Projektledning
Byggledning, VVS och el
Kontrollansvarig
Besiktningar
Huvudbesiktningsman
Biträdande besiktningsman

Byggtid

2014-2018