Kv Tallen Piteå

Bostäder

Nybyggnad av 110 lägenheter med garage fördelade på 3 st hus. Inkl. nybyggnad av 1400 m2 Vårdcentral som öppnas i maj 2019.
Uppdrag: Huvudbesiktningsman, besiktningsarbeten samtliga tekniker färdigställs sommaren 2019.
Byggherre: Lindbäcks bygg Piteå.

PLG - Kv Tallen Piteå

Projektfakta

Vår roll

Besiktningar bygg, rör, vent och el
Huvudbesiktningsman

Byggtid

2019