Kv. Lärkstigen, Sävar

Bostäder

Projektledargruppens uppdrag var kontrollansvarig, huvudbesiktningsman, besiktning av bygg, el, rör, luft, styr och mark.

PLG - Kv. Lärkstigen, Sävar

Projektfakta

Vår roll

Kontrollansvarig
Huvudbesiktningsman
Besiktningar bygg, el, rör, luft, styr och mark