Kv. Bytesgärdet, Haga

Bostäder

Under detta bostadsprojekt på Haga skötte Projektledargruppen byggledning samt besiktningar för bygg, el, rör, ventilation och mark. Dessutom hade vi uppdrag som kontrollansvarig och huvudbesiktningsman.
Beställare: Standardbostäder AB
Entreprenör: NCC

PLG - Kv. Bytesgärdet, Haga

Projektfakta

Vår roll

Kontrollansvarig
Besiktningar bygg, el, rör, vent och mark
Huvudbesiktningsman
Byggledning