Kronanhallen i Luleå

Idrott och kultur

Sporthall med läktare för ca 400 skådare samt café.
Huvudbesiktningsuppdrag samt besiktning bygg, VVS och el. Färdigställd Hösten 2018.
Beställare: Luleå Kommun.

PLG - Kronanhallen i Luleå

Projektfakta

Vår roll

Huvudbesiktningsman
Besiktning bygg, VVS och el