Bergvikens vård och omsorgsboende Luleå

Äldreboenden

Etapp 1 och 2
16 avdelningar, 144 boenderum, storkök, spa anläggning mm.
Huvudbesiktningsuppdrag och besiktningar bygg, VVS och el.
Färdigställdes 2013 rsp 2018.
Beställare: Luleå Kommun

PLG - Bergvikens vård och omsorgsboende Luleå

Projektfakta

Vår roll

Huvudbesiktningsuppdrag
Besiktningar bygg, VVS och el

Byggtid

2013-2018