Väl­kommen till Umeås ledande projekt­lednings­företag

Projektledargruppen i Umeå AB är ett oberoende konsultföretag, specialiserat på projekt- byggledning och besiktning av olika typer av projekt. Företaget startades årsskiftet 2009-2010 och har idag 10 medarbetare.

Vår filosofi är att för varje projekt, finna den optimala genomförandemodellen. Den som med hänsyn till tid, kostnad och kvalitet ger det bästa resultatet för kunden.

Projektledar­gruppen är den självklara samarbets­partnern för både offentliga och privata byggherrar. Referenser finns inom kontor, bostäder, bostadsrätts­föreningar, sjukhus, industrier, köpcentra och hotell, men också inom infrastruktur.

Våra arbetsområden är:

 • Bygg- och projektledning
 • Projekteringsledning
 • Entreprenadbesiktningar
 • Installationsbesiktningar
 • Statusbesiktningar
 • Samordnad provning
 • Installationssamordning
 • Utredningar
 • CE-märkning
 • Revisionsbesiktningar EL enl. EN
 • Kontrollansvarig enligt PBL

Projektledar­gruppens oberoende från entreprenörer och projekterande konsult­företag lägger grunden till ett nära och förtroende­fullt samarbete med kunden.

God kreditvärdighet